వాళ్లిద్దరూ తలపండిన రాజకీయ విశ్లేషకులు. అనేక సంవత్సరాలుగా ఎన్నికల వ్యూహకర్తలుగా పని చేస్తున్నారు. ప్రజల నాడిని పట్టుకోవడంలో ఎవరికి వారే సాటి. అయితే ఈ సారి…

YSR Congress responding to Prashant Kishor's prediction.

YCP Responds Prashant Kishor: Political strategist Prashant Kishor, known for his significant role in YS Jagan’s victory in the 2019…